Najnowsze banki w Twojej okolicy

Zobacz pozostałe firmy

Na blogu

Wyzwania w branży e-commerce. Co wdrożyć, żeby być krok przed konkurencją?

Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Ta stara prawda dotyczy wszystkich branż, a szczególnie tych, które dynamicznie się rozwijają. Wśród nich jest także e-commerce. Postęp branży handlu internetowego może przyczynić się do niepowodzeń przedsiębiorców, którzy zignorują nowe technologie i trendy marketingowe. Jak uniknąć porażki? Najlepiej zacząć od tego poradnika. (więcej…)

więcej...
  • 0

Finansowanie sprzedaży a poprawa rentowności biznesu

Jedną z efektywnych strategii, które wspomagają poprawę rentowności biznesu, jest zastosowanie faktoringu. Ma to wiele zalet i jest bardzo pomocne w wielu aspektach. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób faktoring może przyczynić się do optymalizacji zarządzania płynnością finansową, co w rezultacie wpływa na ogólną wydajność i zyskowność przedsiębiorstwa. (więcej…)

więcej...
  • 0

Słyszałeś o mobbingu horyzontalnym? Sprawdź czy nie dotyka również Ciebie!

Mobbing horyzontalny to zjawisko psychologiczne występujące w miejscu pracy, gdzie nękanie i zastraszanie odbywa się między osobami na równorzędnych stanowiskach. Jest to forma przemocy psychologicznej, która może być trudna do zauważenia, ponieważ często przybiera postać subtelnych działań, takich jak wykluczanie, ignorowanie, czy drobne, ale ciągłe krytykowanie. Mobbing horyzontalny różni się od mobbingu pionowego, gdzie sprawcą jest przełożony, ponieważ w tym przypadku sprawcami są koledzy z pracy. Może on przybierać różne formy, od werbalnych ataków, przez manipulację, po działania mające na celu izolację ofiary w zespole. Skutki mobbingu horyzontalnego są poważne i mogą prowadzić do obniżenia morale, spadku produktywności, a nawet problemów zdrowotnych u ofiar. (więcej…)

więcej...
  • 0